قبل
بعدی
آموزشگاه مجازی رایان کلاس

رایان کلاس، گلچین اساتید مرجع کشوری

حضور اساتید برتر

استفاده از حضور زنده ی مولفین برترین کتاب های آموزشی کشور

یادگیری مفهومی

هزینه برای تفهیم علم به جای هزینه برای تبلیغ علم

ارتباط با والدین

ارتباط مستمر با دانش آموزان و گزارش پیشرفت تحصیلی به خود و والدینشان

کادر با تجربه

استفاده از کادری آموزشی با تجربه سالها تدریس مفهومی

موسسین رایان کلاس

رایان کلاس را این چهار چهره شناخته شده آموزش کشور مدیریت می کنند:

مدرسین رایان کلاس

جمعی از مطرح ترین های ایران

نظرات برخی از دانش آموزان رایان کلاس